SMÅ BILDER

ØYENSTIKKER  114x80cm / pennesplitt og blekk på kartong

ELLISIVE – DAVÆRENDE DRONNING AV NORGE

ELLISIV (1025-1070) var datter av storfyrste JAROSLAV DEN VISE av KIEVRIKET (Kiev Rus) og Ingegerd, datter av Olof Skøtkonung. ELLISIV giftet seg 1045 med HARALD SIGURDSSON (HARDRÅDE) under hans opphold i GARDARIKE, og fødte ham to døtre. Hun fulgte Harald til England i 1066, men etter Haralds fall samme år vendte hun året etter tilbake til Norge. Senere er hun ikke nevnt i sagene.Bildet viser tre viktige historiske figurer som forbinder Norge og Kievriket. Vi ser ved føttene til Storfyrste Yaroslav den vise katedralen ST. SOFIA som ligger I Kiev og som var bygd i tiden da Jaroslav regjerte. Storfyrsten sitter på venstre side av bildet. Ellisiv med et stearinlys var avbildet på en fresken i denne katedralen. Her på bildet kommer hun ut fra veggmaleriet og bringer lys til den skandinaviske verden og til sin ektefelle Harald Hardråde som sitter på høyre side – i NORGE. Kongen av Norge, hadde et stridsbanner som skildret Odins Ravn.

Myntene på bildet viser symbolsk denne historiske perioden. Ornamenter på venstre sida viser Kiev Rus sin kultur, på høyre siden er det ornamenter som viser skandinavisk kultur.

Det var interessant for kunstneren å søke i historien og lage dette bildet da hun selv har bodd i nærheten av St. Sofia katedralen i Kiev og har flyttet fra Kiev til Norge.

H I S T O R I C A L   K O N G S V I N G E R  /  N O R W A Y

SERIE PORTRETTER AV 13 KONGER SOM BESØKTE KONGSVINGER FESTNING

ENDRING AV EPOKER

GAMLEBYEN KONGSVINGER / ØVREBY

SOMMERTOG / KONGSVINGER

HELLIGE OLAV OG PILEGRIMER I VINGER

ST. OLAV I VINGER

VIKINGER I VINGER

MEDIEVELRUSA  MOTIVES

BIRD AS SYMBOL

THE PORTRAITS OF THE FEATHER