er født og oppvokst i et kreativt miljø i Kiev, Ukraina. Etter utdannelsen ved kunstskolen arbeidet jeg med reklame og bokillustrasjoner. I 1990 – deltok jeg på den internasjonale bokbiennalen i Bologna, noe som resulterte i at jeg fikk sjansen til å arbeide i Sveits i hele 18 år. Utgivelsen av to barnebøker med mine illustrasjoner i Zurich ble en døråpner til et sveitsisk kunstgalleri. Livets utfordringer bekreftet at kunst og kreativitet var min «diagnose» og jeg ble kunstner på heltid. I 2008 flyttet jeg til Norge og fortsatte mitt kreative liv her. Jeg er nå norsk statsborger. Jeg har deltatt på en rekke internasjonale utstillinger i Europa, Japan og USA.